Công trình Bắc Ninh


Trần trắng xuyên sáng lắp trong phòng họp làm ánh sáng này trải đều và mềm mại như là ánh sáng của mái kính hoặc ánh sáng từ cửa sổ.


Đánh giá:

Kết quả: 0.0/5 - (0 phiếu)